TRƯỜNG TH&THCS THÁI TÂN

Địa chỉ: Thôn Nghĩa Hồng– xã Tân Học – huyện Thái Thụy – tỉnh Thái Bình

Email: thaitan2@thaithuy.edu.vn

I. QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP

Năm 1957 trường THCS Thái Tân được thành lập với tên gọi Trường cấp 2 Thái Tân. Địa điểm đầu tiên của trường ở gần cống Bà Miều thuộc thôn Minh Thành ngày nay.

Năm 1959 trường chuyển về khu chợ Gạch.

Năm 1975 trường chuyển về vị trí hiện nay, thuộc thôn Hồng Thái.

Năm 1977 trường sáp nhập trường cấp 1 Thái Tân thành trường PTCS Thái Tân.

Tháng 8/1995 trường tách ra từ trường PTCS Thái Tân, từ đó trường có tên gọi THCS Thái Tân.

Tháng 9/2018 trường sát nhập trường Tiểu học và THCS Thái Tân, từ đó trường có tên gọi là trường TH&THCS Thái Tân.

II. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

Năm học đầu tiên trường có 5 lớp với học sinh của các xã Thái Tân, Thái Thịnh, Thái Học, Mĩ Lộc, Thái Thọ, Thái Xuyên…Tập thể sư phạm nhà trường có hơn chục thầy cô ở nhiều tỉnh, huyện khác nhau

Từ năm đầu tiên đến nay trường đã có nhiều thầy cô tham gia giảng dạy, công tác, gần 5000 học sinh tốt nghiệp, nhiều học sinh đã trưởng thành trên nhiều lĩnh vực, nhiều học sinh đã anh dũng hi sinh vì độc lập tự do cho Tổ quốc…

III. CÁC THẦY CÔ HIỆU TRƯỞNG QUA CÁC THỜI KỲ.

TT

Họ và tên các thầy (cô) Hiệu trưởng qua các thời kỳ

Thời gian làm Hiệu trưởng

Quê quán

Từ

Đến

1

Thầy Vũ Đăng Tín

1957

1958

Thái Tân – Thái Thuỵ

2

Thầy Nguyễn Quốc Toản

1958

1960

Thanh Hoá

3

Thầy Nguyễn Quốc Thanh

1960

7/1961

Hải Phòng

4

Thầy Nguyễn Cao Đính

8/1961

7/1962

Nghệ An

5

Thầy Phạm Đình Nguyên

8/1962

12/1964

Hồng Thái - Kiến Xương

6

Thầy Nguyễn Hữu Hiểu

01/1965

7/1971

Vân Trường - Tiền Hải

7

Thầy Nguyễn Đình Cửu

8/1971

7/1980

Thái Tân – Thái Thuỵ

8

Thầy Ngô Thành Tô

8/1980

7/1982

Thái Thịnh – Thái Thuỵ

9

Thầy Nguyễn Văn Hoá

8/1982

7/1984

Thái Hưng – Thái Thuỵ

10

Thầy Nguyễn Mạnh Nguyên

8/1984

7/1987

Thái Tân – Thái Thuỵ

11

Thầy Nguyễn Hữu Bảo

8/1987

7/1989

Thái Hưng – Thái Thuỵ

12

Thầy Đỗ Đình Trọng

8/1989

7/1990

Thái Học – Thái Thuỵ

13

Ninh Thị Lãm

8/1990

7/2005

Thái Hưng – Thái Thuỵ

14

Thầy Giang Ngọc Ảnh

8/2005

11/3/2012

Thái Hưng – Thái Thuỵ

15

Cô Nguyễn Thị Luyên

12/3/2005

 

Thái Thủy – Thái Thuỵ

 

IV. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

- Năm học 2006-2007 trường được công nhận danh hiệu: Trường Tiên tiến

- Năm học 2007-2008 trường được công nhận: Tập thể lao động tiên tiến, được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1

- Năm học 2010-2011 trường được công nhận: Tập thể lao động tiên tiến

- Các năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018 trường được công nhận: Tập thể lao động tiên tiến.

- Năm học 2017-2018: Trường có 1 GV dạy giỏi cấp tỉnh; 7 GV dạy giỏi cấp huyện và có 4 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

- Năm học 2017-2018 trường được công nhận: Tập thể lao động tiên tiến, được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2 (2017-2022).

V. ĐỘI NGŨ

1. Ban Giám Hiệu.

TT

THÔNG TIN CÁ NHÂN

ẢNH

1

Họ và tên: Nguyễn Thị Luyên

Chức vụ: Hiệu trưởng - Bí thư chi bộ.

Năm sinh: Ngày 26 tháng 9 năm 1973

Địa chỉ: Thái An – Thái Thụy – Thái Bình.

Ngày vào Đảng: 06-7-2004; Chính thức: 06- 7-2005.

Trình độ LL C.Trị: Trung cấp; Trình độ CM: ĐHSP Toán

Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách chung

Điện thoại: 0983.190.250

email: thaitan2@thaithuy.edu.vn

 

2

Họ và tên: Nguyễn Quang Diễn

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Năm sinh: Ngày 02 tháng 6 năm 1980.

Địa chỉ: Thái Hưng– Thái Thụy – Thái Bình

Ngày vào Đảng: 25-10-2010; Chính thức: 25-10-2011

Trình độ LL C.Trị: Sơ cấp; Trình độ CM: ĐH Toán

Nhiệm vụ được phân công: Chuyên môn THCS, Phổ cập, Lao động –TDVS - Dạy nghề (THCS); CNTT.

Điện thoại: 0919.928.449

email: dienthaitan2@thaithuy.edu.vn

 

3

Họ và tên: Nguyễn Thị Lệ Hòa

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Năm sinh: 19/04/1979

Địa chỉ: Thái Xuyên– Thái Thụy – Thái Bình

Ngày vào Đảng:                ; Chính thức:  

Trình độ LL C.Trị: Sơ cấp; Trình độ CM: ĐHSP Tiểu học

Nhiệm vụ được phân công: Chuyên môn Tiểu học, HĐNGLL, Phổ cập.

Điện thoại: 0986075666

email: hoavinh79@gmail.com

 

 

 

 

 

2. CBGV:

* Cấp Tiểu học:

 

TT

Họ và tên

Ngày, tháng

 năm sinh

TĐCM

Chuyên ngành

Nhiệm vụ đảm nhận trước sáp nhập

Phân công nhiệm vụ sau sáp nhập

Ghi chú

 1.  

Phạm Thị Hương

05/12/1977

ĐH

SPTH

Giáo viên

Giáo viên

 

2

Đào Thị Hoài

02/12/1973

SPTH

Giáo viên

Giáo viên

 

3

Nguyễn Thị Hà

25/3/1971

ĐH

SPTH

Giáo viên

Giáo viên

 

4

Đỗ Thị Lan Anh

01/3/1986

ĐH

SPTH

Giáo viên

Giáo viên

 

5

Trần Thị Liễu

02/11/1978

ĐH

SPTH

Giáo viên

Giáo viên

 

6

Phạm Thị Minh

16/7/1984

ĐH

SPTH

Giáo viên

Giáo viên

 

7

Bùi Thị Bích Uyên

25/9/1978

ĐH

SPTH

Giáo viên

Giáo viên

 

8

Nguyễn Thị Bình

03/3/1970

SPTH

Giáo viên

Giáo viên

 

9

Đỗ Thị Hương

03/10/1976

ĐH

SPTH

Giáo viên

Giáo viên

 

10

Nguyễn Thị Lan Hương

16/02/1974

ĐH

SPTH

Giáo viên

Giáo viên

 

11

Ngô Thị Huê

17/9/1975

SPTH

Giáo viên

Giáo viên

 

12

Trần Thị Hồng Huế

28/02/1978

ĐH

SPNN

Giáo viên

Giáo viên NN

 

13

Nguyễn Thị Mai Liễu

07/3/1977

ĐH

SPMT

Giáo viên

Giáo viên MT

 

14

Nguyễn Ngọc Hoài

11/8/1973

SPAN

Giáo viên

Giáo viên AN

 

15

Lê Thị Lành

31/12/1973

KSPTH

Giáo viên

Giáo viên

 

16

Nguyễn Thị Thu Hưởng

10/3/1973

TC

THƯ VIỆN

Thư viên

Thư viên

 

 

* Cấp THCS:

 

TT

Họ và tên

Ngày, tháng

năm sinh

CM

Chuyên ngành

Nhiệm vụ đảm nhận trước sáp nhập

Phân công nhiệm vụ sau sáp nhập

Ghi chú

 1.  

Trần Thị Nê

13/10/1967

ĐH

SP toán

Giáo viên

Giáo viên

 

 1.  

Phạm Văn Hiện

29/02/1979

ĐH

SP Văn

Giáo viên

Giáo viên

 

 1.  

Trịnh Thị Duyên

16/4/1985

ĐH

SP Tin

Giáo viên

Giáo viên

 

 1.  

Ngô Thị Trâm Anh

21/5/1977

SP ÂN

Giáo viên

Giáo viên

 

 1.  

Trần Ái Phương

13/3/1977

SP NN

Giáo viên

Giáo viên

 

 1.  

Đàm Thị Thúy Hoa

02/12/1982

ĐH

SP Toán

Giáo viên

Giáo viên

 

 1.  

Hà Minh Trâm

30/12/1977

SP Văn

Giáo viên

Giáo viên

 

 1.  

Đỗ Thị Anh

03/8/1980

SP Văn

Giáo viên

Giáo viên

 

 1.  

Đặng Kim Hòe

25/02/1971

ĐH

SP TDTT

Giáo viên

Giáo viên

 

 1.  

Giang Văn Việt

22/02/1977

ĐH

SP Toán

Giáo viên

Giáo viên

 

 1.  

Phạm Thị Liên

18/01/1987

SP Địa

Giáo viên

Giáo viên

 

 1.  

Đỗ Thị Phượng

 

Kế toán

Kế toán

Văn Phòng

 

 

VI. MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG: Trường liên cấp

VI. ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN:

100% giáo viên tốt nghiệp Cao đẳng và Đại học.  Tập thể GV trẻ, đoàn kết, có nhiều GV là những giáo viên giỏi, chiễn sĩ thi đua nhiều năm, có năng lực chuyên môn vững vàng; phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, có phong cách ứng xử thân thiện với học sinh và phụ huynh học sinh. 

VII. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
- Xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2.
- Giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức và trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động, sáng tạo, ý chí vươn lên và khả năng thích ứng cao. 

VIII. PHƯƠNG TRÂM GIÁO DỤC:
- Quan tâm giáo dục toàn diện: kết hợp giáo dục kiến thức chuẩn với coi trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kĩ năng thực hành, kĩ năng sống, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu.
- Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh: Khơi dậy và hun đúc cho mỗi ý tưởng sáng tạo, mỗi khả năng tiềm ẩn của các em, tăng cường khả năng thuyết trình, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm để mỗi học sinh được thành công trong học tập và cuộc sống.
- Quan tâm đến vấn đề tâm lý học đường thông qua việc phối hợp với các trung tâm tư vấn tâm lý giáo dục giúp các em học sinh có tâm thế học tập thân thiện, tự tin, thoải mái và hiệu quả.

IX. PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG:
* Hoạt động dạy và học:
- Thực hiện phương pháp giáo dục và dạy học tiên tiến với sự hỗ trợ tối ưu của trang thiết bị hiện đại. Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và đào tạo phù hợp với mô hình đào tạo chất lượng cao; Bố trí sắp xếp thời khóa biểu hợp lý đảm bảo thời lượng cho các buổi học, tiết học tự chọn, nâng cao, ngoại khoá chuyên đề
- Tổ chức học bán trú hai buổi với cấp Tiểu học và học thêm theo quy định với cấp THCS, tăng cường nâng cao, với sự quản lý kỉ luật nghiêm túc, nề nếp, quy củ.
- Tổ chức học theo phòng học bộ môn, học trên mạng;
- Chỉ đạo khai thác, sử dụng có hiệu quả trang thiết bị phòng thí nghiệm, thực hành.
* Hoạt động giáo dục toàn diện:
- Thực hiện nghiêm túc các kế hoạch cấp trên.
- Chương trình theo hướng dẫn của nhiệm vụ năm học các ngày kỉ niệm, ngày lễ lớn trong năm, sinh hoạt chủ đề…
- Tăng cường các hoạt động Đoàn – Đội trong nhà trường.
- Tăng cường các hoạt động giao lưu bằng nhiều hình thức như: Thi đấu thể thao, biểu diễn văn nghệ, thi vẽ tranh, thi nấu ăn, ...
- Tăng cường hoạt động của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, các tổ chức xã hội, giao lưu các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao.
- Liên kết với Trung tâm tư vấn để kịp thời tư vấn về tâm lý, tình cảm cho giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh.

                                                                                                           Ban giám hiệu Trường TH&THCS Thái Tân