Quyết định số 213/QĐ-HU ngày 13/10/2021 của Huyện ủy Thái Thụy về ban hành tiêu chuẩn các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.
Văn bản liên quan